Kuli Tinta Jaman Mbiyen

Mungkin para sedulur durung tau uripe kuli tinta jaman kolonial Belanda. Mungkin ono seng mbedhek yen wartawan jaman mbiyen gur iso manut opo manthuk-manthuk karo penguasa.
Yen dulur mbedhek e ngono, yo ga kabeh sakjane jawabane. Malah, wartawan mbiyen lek wes kadung anti Belanda nganti sak mbun-mbunan, tulisane iso galak sak galak-galake macan.
Edisi dino iki SP Online arep mbahas uripe wartawan jaman kolonial Belanda.

Dulur pasti menganggap Ki Hajar Dewantara ini hanya sebatas Bapak Pendidikan. Anda salah. Ki Hajar utawa Soewardi Soerjoningrat iku wartawan seng gualak e nemen lek perkoro Belanda.
Onok siji tulisane Ki Hajar Dewantara seng terkenal nylekit. Judule Als ik eens Nederlander was (Seandainya Saya Seorang Belanda). Sepenggal isine unine ngene:
“…sekiranya saya seorang Belanda, maka saya tidak akan mengadakan pesta-pesta, perayaan-perayaan di mana dananya saya ambil dari rakyat negri jajahan ini.”

Wes yo, opo ga mecut atine wong Londo.

Gak kalah nylekit, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo maido pemerintahan Hindia Belanda lewan Koran De Express. Seng sangar maneh, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo tau entuk penghargaan “Orde van Oranje Nassau.”
Rumore, penghargaan iku mau ga ditempel neng dodo ne Dr. Tjipto karo Dr. Tjipto dewe, tapi ditempel neng…. bagian awak yen pas lungguh. Ngerti kan bagian opo?

HOS Tjokroaminoto yo ga kalah sangar. Lewat rapat Sjarikat Islam, HOS Tjokroaminoto ngutarake kalimat seng cerdas:
“Apabila kita ditindas, maka kita akan meminta bantuan pemerintah. Kita loyal terhadap pemerintah dan senang di bawah pemerintah Hindia Belanda. Tidak benar kita mau menghasut, tidak benar kita mau perang sabil. Siapa yang mengatakan begitu tidak beres otaknya! Kita tidak mau berbuat begitu. Seribu kali tidak!”

Dulur kabeh mungkin podo bingung karo kalimate HOS Tjokroaminoto iki… tapi yen dulur podo teliti, coba kalimat itu diwalik maknane tekan asline… dadi kalimate seng bener yo iku:

“…kita tidak loyal terhadap pemerintah dan tidak senang di bawah pemerintah Hindia Belanda. Benar kita mau menghasut, benar kita mau perang sabil. Siapa yang mengatakan begitu beres otaknya! Kita mau berbuat begitu, seribu kali iya!”

Jan ancen wong cerdas… nggawe kalimat seng penuh maksud.

WR Supratman seng dikenal karo wong-wong sebagai pencipta lagu Indonesia Raya, tau nulis buku novel seng jenenge Perawan Desa. Pas jaman pendudukan Belanda iku, buku iku dilarang terbit soale isine kritik-kritik tajam neng pemerintah Hindia Belanda.

Piye, dulur, wes ngerti piye wartawan-wartawan karo pemikir mau berjuang dadi kuli tinta lewat tulisan?